event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w konferencji:

 

Systemy Łączności w Energetyce – Współpraca Operatorów Elektroenergetycznych i Telekomunikacyjnych
30 CZERWCA 2021 R., KONFERENCJA ON-LINE

 

Konferencja poświęcona będzie systemom łączności wykorzystywanym w energetyce. Przyjrzymy się także kierunkom zmian w technice i regulacjach prawnych, będących odpowiedzią na potrzeby sektora w zakresie łączności, a także wynikającym z konieczności wdrożenia rozwiązań ujętych w dyrektywie UE ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Istotnym i jakże aktualnym zagadnieniem, które zamierzamy poruszyć, jest kwestia współpracy przedsiębiorstw sektorów elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego w obliczu zmieniających się zasad udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

W trakcie Konferencji planujemy przedstawić:

  • Uwarunkowania techniczne zapewnienia dostępu do słupów elektroenergetycznych,
  • Specjalistyczne słupy elektroenergetyczne pod zastosowania telekomunikacyjne,
  • Zmiany w prawie w obszarze telekomunikacji, w tym projektowane w ramach ustawy Prawo komunikacji elektronicznej i ustawy wprowadzającej,
  • Łączność radiową jako element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju,
  • Status rozwoju sieci łączności radiowej w sektorze energetyki,
  • Zdalny odczyt liczników energii elektrycznej jako przykład szerokopasmowej transmisji danych,
  • Otwarte systemy 5G i sieć badawczą 5G,
  • Planowaną architekturę i usługi w sieci LTE 450,
  • Systemy łączności dla ratownictwa na morzu,
  • Wybrane aspekty planowania radiowego.

Przewidujemy udział przedstawicieli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego, regulatora energetycznego i telekomunikacyjnego, resortów zainteresowanych poruszaną tematyką, przedstawicieli podmiotów i zrzeszeń sektora telekomunikacyjnego oraz środowisk naukowych, firm wykonawczych i producentów.

 

Mając nadzieję, że tematyka konferencji będzie dla Państwa interesująca, serdecznie zapraszamy do udziału.